Vesti

„Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave podržava različita, inovativna rešenja na lokalu i podstiče lokalni strateški razvoj u oblasti zaštite od klimatskih promena“, istakla je danas ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović na Prvoj sednici Nacionalnog saveta za klimatske promene. Ona je prisutne podsetila...

„U prethodnom periodu napravljeni su krupni koraci u razvoju oblasti upravljanja ljudskim resursima i stručnog usavršavanja u lokalnoj samoupravi“, izjavila je danas pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave Jasmina Benmansur, rukovodilac Sektora za stručno usavršavanje, na konferenciji „Sistem upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“. Za...

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović razgovarala je danas sa delegacijom Mreže inspektora Srbije, koju je predvodio predsednik Dragoman Paunović. Na sastanku se razgovaralo o nastavku rada na reformi inspekcija, prijemu novih inspektora i rešavanju ostalih statusnih pitanja, a sve u skladu sa Trogodišnjim...

„Upravljanje projektima u javnoj upravi, kao disciplina modernog menadžmenta jeste novi upravljački koncept koji treba da doprinese željenim rezultatima na najefikasniji način u predviđenom vremenskom roku i sa što manje troškova, a to podrazumeva da smo prethodno ovladali tehnikama koje omogućavaju da možemo da iniciramo,...

Predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i predstavnici Ministarstva pravde održali su danas sastanak sa članovima Venecijanske komisije Saveta Evrope, koji rade na pripremi Nacrta mišljenja o Nacrtu zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Sastanak je vodila državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne...