Vesti

„Međuopštinska saradnja od velikog je značaja za unapređenje razvoja čitavog sistema lokalne samouprave, pre svega kroz zajedničko efikasnije, ekonomičnije i svrsishodnije obavljanje poslova iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a sve u cilju pružanja kvalitetnijih usluga građanima, što je u fokusu celokupne reforme javne uprave“, poručio...

Ministar državne uprave i lokalne samouprave dr Aleksandar Martinović i direktorka Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) Maja Handjiska Trendafilova razgovarali su danas o rezultatima dosadašnje i mogućim oblicima buduće saradnje MDULS-a i ReSPA-e. Sagovornici su se složili da postoji prostor za unapređenje i produbljivanje međusobnih...

„Ekspertska podrška koju Francuska pruža Srbiji i Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u sprovođenju reforme javne uprave, posebno u oblasti stručnog usavršavanja i upravljanja ljudskim resursima, kontinuirano doprinosi unapređenju kvaliteta usluga naše javne uprave i ostvarivanju boljih sveobuhvatnih rezultata u ovoj oblasti“, naglasila je...

Konferencija povodom završetka tvining lajt projekta  „Podrška Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u modernizaciji kadrovskog planiranja u državnoj upravi i usklađivanju Kataloga zvanja u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave“ održana je 23. novembra u Palati Srbija. Pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave...

Ministar državne uprave i lokalne samouprave dr Aleksandar Martinović prisustvovao je danas svečanom potpisivanju sporazuma o saradnji sa 11 jedinica lokalne samouprave, u sklopu aktivnosti „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti u pružanju usluga na lokalnom nivou“, koju Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) sprovodi u okviru...