ЈАВНА РАСПРАВА О ПРОГРАМУ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ И АКЦИОНОМ ПЛАНУ ЗА ПЕРИОД ОД 2019. ДО 2022. ГОДИНЕ

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у поступку припреме документа јавне политике којим се уређује развој електронске управе, спроводи јавну расправу о Предлогу програма развоја електронске управе за период од 2019. до 2022. године у Републици Србији

Јавна расправа о Предлог програма одржаће се од 7. октобра до 28. октобра 2019. године.

Министарство позива представнике надлежних државиих opганa, органе аутономне покрајине, органе јединица локалне самоуправе, Сталне конференције градова и општина, еминентне стручњаке у овој области, привредни и цивилни сектор, академску заједницу као и друге заинтересоване стране да своје примедбе и предлоге достављају Министарства државне управе и локaлне самоуправе на електронску адресу elektronska.uprava@mduls.gov.rs и поштом на адресу: Mинистарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, Београд.

По окончању јавне расправе Министарство државне управе и локалне самоуправе ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе, односно најкасније седам дана пре подношења Влади на разматрање и одлучивање, исти објавити на интернет страници Министарства државне управе и локaлне самоуправе и Порталу е-Управа.

Преузмите: