О Министарству

Министарство државне управе и локалне самоуправе образовано је 26. априла 2014. године Законом о министарствима и за једну од главних надлежности добија координацију реформом јавне управе. Реформа управе, која је један од три стуба политике проширења Европске уније, истовремено представља битан услов за успешно спровођење реформских принципа и циљева у свим областима друштва.

Реформа јавне управе је кључна за јачање управљања на свим нивоима. То подразумева побољшање квалитета и одговорности управе, повећање професионализма, деполитизације и транспарентности, такође у запошљавању и отпуштању, транспарентнијег управљања јавним финансијама и бољих услуга за грађане. Потребно је наћи и одговарајућу равнотежу између централне, регионалне и локалне управе. Владе треба да осигурају да заинтересоване стране могу активно да учествују у процесу реформи и креирања политике, на пример кроз успостављање инклузивног структуираног дијалога о приоритетима реформе уз укључивање цивилног друштва. Стварање подстицајног окружења за укључивање организација цивилног друштва је стога кључно. Све ове реформе се налазе у средишту пута региона ка ЕУ. Само са постизањем опипљивих и одрживих резултата постићи ће потребан кредибилан тренутак
Стратегија проширења ЕУ на земље Западног Балкана

Реформа јавне управе је трајан процес који треба да осигура висок квалитет услуга грађанима и привреди и позитивно утиче на животни стандард грађана. Она почива на Стратегији реформе јавне управе за период 2021-2030. година.

 

Активности су фокусиране на унапређење управљања јавним политикама, усклађеног јавно-службеничког система заснованог на заслугама и унапређење управљања људским ресурсима, унапређење управљања јавним финансијама и јавним набавкама, реформу инспекцијског надзора,

политику пружања услуга оријентисану ка корисницима, одговорност, веће укључивање грађана у доношење политика, већу транспарентност, реформу система локалне самоуправе и др.

 

За обављање послова из делокруга Министарства Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места образоване су основне унутрашње јединице:

Đorđe Dabić
Ђорђе Дабић

државни секретар

jasmina benmansur c
Јасмина Бенмансур

помоћница министра

ivana savicevic c
Ивана Савићевић

помоћница министра

marina drazic c
Марина Дражић

помоћница министра

PET
Мила Станковић 

помоћница министра

маласлика
Радослав Вујовић 

в.д. помоћника министра

nenad sarkocevic c
Ненад Шаркоћевић

директор Управног инспектората

Јелена Кулић Галић

секретар

Skip to content