Србија на путу ЕУ интеграција

  • Чланство у Европској унији (ЕУ) је стратешки циљ Србије. Процес европске интеграције је сложен и свеобухватан и подразумева више фаза кроз које пролази свака држава која жели чланство у ЕУ. Основни пр

  • По мишљењу 68% грађана, реформе је потребно спроводити ради стварања боље Србије и ради нас самих, независно од тога да ли су оне услов за чланство у Европској унији. Ово је један од резултата јулског

  • Све државе које желе да постану чланице Европске уније треба да прихвате и примене правне тековине ЕУ. Током преговарачког процеса преговара се о роковима у којима ће се држава и друштво реформисати,

  • Од почетка процеса преговора са Европском унијом, до децембра 2019. године, Србија је отворила 18 од 35 преговарачких поглавља. Представљамо нека од отворених поглавља.

  • Зашто је учлањење у Европску унију важно? Шта су преговори о чланству у Европској унији? Kо преговара и о чему? Kаква је процедура преговора? Kратки филм „О нама се ради“, у свега четири минута пружа

  • Европска унија, као највећи донатор, од 2000. године је пружила више од три милијарде евра финансијске помоћи Србији. Осим донација из претприступних фондова ЕУ, односно ИПА фондова (енгл. Instrument