Srbija na putu EU integracija

  • Članstvo u Evropskoj uniji (EU) je strateški cilj Srbije. Proces evropske integracije je složen i sveobuhvatan i podrazumeva više faza kroz koje prolazi svaka država koja želi članstvo u EU. Osnovni pr

  • Po mišljenju 68% građana, reforme je potrebno sprovoditi radi stvaranja bolje Srbije i radi nas samih, nezavisno od toga da li su one uslov za članstvo u Evropskoj uniji. Ovo je jedan od rezultata julskog

  • Sve države koje žele da postanu članice Evropske unije treba da prihvate i primene pravne tekovine EU. Tokom pregovaračkog procesa pregovara se o rokovima u kojima će se država i društvo reformisati,

  • Od početka procesa pregovora sa Evropskom unijom, do decembra 2019. godine, Srbija je otvorila 18 od 35 pregovaračkih poglavlja. Predstavljamo neka od otvorenih poglavlja.

  • Zašto je učlanjenje u Evropsku uniju važno? Šta su pregovori o članstvu u Evropskoj uniji? Ko pregovara i o čemu? Kakva je procedura pregovora? Kratki film „O nama se radi“, u svega četiri minuta pruža

  • Evropska unija, kao najveći donator, od 2000. godine je pružila više od tri milijarde evra finansijske pomoći Srbiji. Osim donacija iz pretpristupnih fondova EU, odnosno IPA fondova (engl. Instrument