mart 2016

Najambiciozniji zadatak koji predstoji Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, pored nastavka procesa racionalizacije, jeste reorganizacija centralne uprave i u izvesnoj meri sistema zdravstva, prosvete i socijalne zaštite, za šta postoji čvrsta politička volja, izjavila je danas potpredsednica Vlade Srbije i ministarka državne uprave i...

Željko Ožegović, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) je na današnjem seminaru „Kako unaprediti informisanje na lokalnom nivou – preduslovi za uspešniji rad lokalnih medija“, organizovanom u saradnji Asocijacije medija i kompanije Media News&Consulting, govorio na temu „Informisanje na lokalnom nivou...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave stavlja na uvid Uredbu o postupku raspodele sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine koja je objavljena u Službenom glasniku broj 22/16 od 4. marta 2016. godine. Tekst Uredbe na srpskom jeziku možete preuzeti OVDE. Možete preuzeti Uredbu na jezicima nacionalnih...

Vlada Republike Srbije usvojila je 3. marta 2016. godine Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, koji je predviđen u Akcionom planu za Pregovaračko poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava. Usvajanjem ovog Akcionog plana Republika Srbija je zaokružila svoje strateško opredeljenje unapređenja institucionalnog i...

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Dražen Maravić poručio je danas na konferenciji Dani razgovora 2016, da će ministarstvo nastaviti saradnju sa civilnim društvom, istakavši da pitanje otvorenosti uprave nije nešto što je konačno, već se stalno dostižu nove granice. Maravić je na...

Skip to content