april 2018

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić potpisao je danas sa predstavnikom Sindikat uprave Srbije Njegošem Potežoicom izmene i dopune Aneksa Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe, koji se primenjuje na zaposlene u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave. Sporazum o produženju roka važenja...

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić rekao je danas da je reforma javne uprave kompleksan i dugoročan proces koji zahteva uključivanje svih zaposlenih u javnoj upravi, organizacije civilnog društva, međunarodnih organizacija, građana. Ministarstvo državne uprave i lokalne smaouprave, kao organ nadležan za koordinaciju...

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić razgovarao je danas sa predstavnicima Srpsko-cincarskog društva „Lunjina“ o položaju ove manjinske zajednice i ostvarivanju njihovog prava na očuvanje identiteta, kulture i jezika. Na sastanku je istaknuto da su Cincari jedan od najstarijih autohtonih balkanskih naroda, koji je značajno...

Državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak zahvalio se Švajcarskoj korporaciji za razvoj (SDC) što „kroz podršku Srbiji nas uči da radimo i razmišljamo kao Švajcarci“. Na predstavljanju strategije SDC za period od 2018. do 2021. godine on je ocenio će se novom...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa resornim ministarstvima, pripremilo je radnu verziju Predloga uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru. Ministarstvo poziva sve institucije, sindikalne organizacije, ustanove da se upoznaju sa...

Na osnovu člana 36. stav 7.  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br.124/12,  14/15 i  68/15),  NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6 objavljuje OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za uslugu - Održavanje softvera za budžetsko računovodstvo redni broj P/1-2018   Naziv, adresa...

Skip to content