januar 2021

Nacionalna akademija za javnu upravu je dana 26. januara 2021. godine objavila Javni poziv za potvrđivanje statusa akreditovanog sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi za akreditovane visokoškolske ustanove ili naučnoistraživačke organizacije, odnosno javno priznate organizatore aktivnosti obrazovanja odraslih. Na javni poziv mogu sa javiti akreditovane visokoškolske...

Ministarka Marija Obradović primila je jutros vakcinu protiv COVID-19 na Beogradskom sajmu. Ministarka Obradović je nakon vakcinisanja vakcinom kineskog proizvođača Sinofarm, pozvala sve zaposlene u organima državne uprave i u jedinicama lokalnih samouprava, kao i sve građane Srbije da se prijave za vakcinaciju, jer je to...

Projekat Vlade Švajcarske “Zajedno za aktivno građansko društvo – AKT” objavio je Poziv za dodelu grantova za inovativne partnerske inicijative između organizacija građanskog društva (OGD) i jedinica lokalne samouprave (JLS). Poziv ima za cilj promociju i jačanje partnerstava između OGD i lokalnih samouprava kroz pokretanje, razvoj...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave opredelilo je skoro pola milijarde dinara za lokalne samouprave. Naime, MDULS je raspisalo dva Javna poziva - jedan za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu sredstava iz Budžetskog fonda i drugi za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinu, odnosno...

Skip to content