mart 2021

Od danas je počeo da radi Centar za Kovid mere, na kom se nalaze najnovije verzije naredbi i uredbi i gde privreda može dobiti tačne podatke o ograničenjima koje ove mere podrazumevaju, sa aspekta delatnosti koju obavljaju. Da li pojedini objekti smeju da rade, do koliko...

„Uveravam vas da reformski proces sistema lokalne samouprave neće biti prekinut zahvaljujući jasnoj političkoj podršci za njegovo sprovođenje, kako bi zajednički stvorili temelje moderne, jake i sposobne lokalne samouprave u Srbiji“, poručila je ministarka Marija Obradović na online javnoj raspravi o Predlogu programa za reformu...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je odluku o dodeli finansijskih sredstava iz Budžetskog fonda za lokalne samouprave i 460 miliona dinara dodelilo gradovima i opštinama u Srbiji po različitim projektima, izjavila je danas ministarka Marija Obradović. „Već nekoliko godina u Ministarstvu državne uprave i...

Na osnovu člana 6. Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave-podrška razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samuprave („Službeni glasnik RS“, broj 11/18, 13/19 i 3/20), a na osnovu Predloga odluke Komisije za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku...

Na osnovu člana 6. Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 11/18, 13/19 i 3/20), a na osnovu Predloga odluke Komisije za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava, donosim O  D  L  U ...

Skip to content