oktobar 2021

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmenama Zakona o platama  zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, kao i...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmenama Zakona o platama  službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, kao i da daju svoje komentare. Javna rasprava o Nacrtu...

„Unapređenjem pravnog okvira kojim se definiše rad Zaštitnika građana i uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja, unapređujemo odgovornost i transparentost rada državne uprave, ali i jačamo nezavisnost ove dve važne institucije“, istakla je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović u Narodnoj skupštini,...

Predstavnice 11 jedinica lokalne samouprave danas će imati priliku da se na konferenciji, koja se organizuje u okviru projekta Reforma lokalnih finansija 2 u Srbiji (RELOF2), upoznaju sa modelima upravljanja lokalnim javnim  finansijama. Sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Stanija Višekruna je, otvarajući konferenciju, naglasila...

Pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave Marina Dražić, rukovodilac Sektora za matične knjige i registre, ocenila je danas da su aktivnosti postignute u okviru Sporazuma o razumevanju zaključenog pre dve godine između MDULS, Zaštitnika građana i UNHCR-a, na zadovoljavajućem nivou i naglasila da je...

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović i ambasador Republike Koreje u Srbiji Hjong – ćan Če najavili su danas da će Srbija tokom naredne godine dobiti drugi SKIP centar, koji će biti otvoren u Nišu, namenjen za besplatne IT obuke građana, državnih službenika...

Skip to content