decembar 2021

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva predstavnike organa državne uprave, stručnu javnost, kao i sve građane  da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmeni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, kao i da daju svoje komentare. Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmeni...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (Ministarstvo) je u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, a u okviru projekta Lokalna samouprava za 21.vek (Projekat), koji finansira Vlada Švajcarske preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), po prvi put uspostavilo Fond za funkcionalo-organizacione modele...

Na osnovu Finansijskog ugovora „Partnerstvo za lokalni razvoj“ potpisanog između Republike Srbije i Evropske investicione banke dana 15. aprila 2019. godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao Promoter ovog projekta, podržava poboljšanje kvaliteta pružanja usluga na lokalnom nivou putem rekonstrukcije postojeće infrastrukture u odabranim...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao roditeljska kuća svih gradova i opština u Srbiji, pozdravlja održavanje 49. Skupštine Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) i snažno podržava rad ovog saveza, koji zastupa interese lokalnih samouprava sa ciljem njihovog ravnomernog razvoja. Jedan od prioriteta rada Ministarstva...

Skip to content