Javne rasprave i konsultacije

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmenama Zakona o platama  zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, kao i...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmenama Zakona o platama  službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, kao i da daju svoje komentare. Javna rasprava o Nacrtu...

NACRT ZAKONA O REFERENDUMU I NARODNOJ INICIJATIVI Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavljuje Nacrt zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, revidiran u skladu sa primedbama i preporukama Venecijanske komisije od 24. septembra 2021. godine. Revidiran Nacrt zakona Ministarstvo je 8. oktobra 2021. godine uputilo Venecijanskoj komisiji...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i ovom prilikom poziva predstavnike državnih organa, organa autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, sve građane kao i stručnu...

Pozivamo sve javne službe, udruženja, socijalne partnere, stručnu javnost i druga zainteresovana lica da učestvuju u procesu konsultacija o Nacrtu Kataloga radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru u cilju priprema izmena i dopuna Uredbe o katalogu radnih mesta u javnim...

Skip to content