Obaveštenja

Podsećamo vas da KDI Škola za javne politike i upravu iz Koreje obezbeđuje potpune i delimične stipendije za kandidate iz Srbije za upis tokom proleća 2017. godine. Ponuđeno je ukupno pet programa i to tri za master studije iz oblasti javnih politika, razvojne politike i...

Obaveštavamo vas da KDI Škola za javne politike i upravu iz Koreje obezbeđuje potpune i delimične stipendije za kandidate iz Srbije za upis tokom proleća 2017. godine. Ponuđeno je ukupno pet programa i to tri za master studije iz oblasti javnih politika, razvojne politike i...

ZA UČEŠĆE U KONSULTATIVNOM SASTANKU U BEOGRADU O RADNOJ VERZIJI AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU ZA PERIOD 2016. DO 2017. GODINE Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa nadležnim organima i organizacijama civilnog društva, pripremilo je radnu verziju Akcionog plana...

Šta donosi novi Zakon o opštem upravnom postupku? Kako će efikasna javna uprava uticati na preduzetništvo i kvalitet usluga prema građanima? Koje su koristi za lokalne samouprave? Kako će funkcionisati sistem razmene podataka među službama? Kako mediji mogu da se uključe? Poštovani/a, Veliko nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo na...

Skip to content