Обавештења

На основу члана 77. ст. 2. и 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон и 47/18) и члана 32. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РСˮ, број 30/18) Министарство државне управе и локалне...

У складу са одредбама члана 32. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РСˮ, број 30/18), Министарство државне управе и локалне самоуправе објављује отпочињање рада на изради Акционог плана за период од 2024. до 2025. године за спровођење Програма за реформу система локалне самоуправе...

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС” бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,  95/18, 157/20 и 142/22), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и...

  УСЛУГЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА У СИСТЕМУ СТРУЧНИ ИСПИТИ   Министарство државне управе и локалне самоуправе од 10. јула 2023. године, пружа услуге електронске управе свим лицима заинтерсованим за полагање стручних испита (у даљем тексту:кандидат/и) из делокруга овог министарства, омогућавањем подношења: Захтева за полагање...

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС” бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,  95/18, 157/20 и 142/22), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и...

Национална академија за јавну управу је 14. јуна 2023. године објавила Јавни позив за акредитацију спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи. Пријаве на јавни позив подносе се у електронском облику путем Портала еУправе на линку Рок за подношење пријава је  30 дана од дана објављивања на интернет...

Национална академија за јавну управу је 14. јуна 2023. године објавила Јавни позив за потврђивање статуса акредитованог спроводиоца програма стручног усавршавања у јавној управи за акредитоване високошколске установе или научноистраживачке организације, односно јавно признате организаторе активности образовања одраслих. Пријаве на јавни позив се подносе у електронском облику...

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС” бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,  95/18, 157/20 и 142/22), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и...

На основу члана 18. Правилника о начину и критеријумима расподеле средстава за финансирање програма подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 101/21) и  Предлога Комисије за спровођење поступка и утврђивање предлога за расподелу средстава број: 119-01-00140/2022-24-2 од 31. маја 2023. године,...

У оквиру процеса праћења учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену управу, Независни механизам за извештавање објавио је Извештај о резултатима имплементације Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу за период од 2020-2022. године, отпочевши на тај начин процес јавних консултација о овом документу. Као орган државне управе...

Skip to content