Obaveštenja

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao nadležno u poslovima državne uprave koji se odnose na izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje zaposlenih u državnim organima, započelo je aktivnosti koje su u vezi sa pripremom Nacrta zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi. Posebna...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve subjekte zainteresovane za pitanja učešća javnosti u pripremi zakona, propisa i drugih akata da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmeni Zakona o državnoj upravi i da daju svoje komentare, predloge i sugestije. Javna rasprava o Nacrtu...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o platama zaposlenih u organima, organizacijama i službama autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, kao i da daju svoje komentare. ...

Podsećamo vas da KDI Škola za javne politike i upravu iz Koreje obezbeđuje potpune i delimične stipendije za kandidate iz Srbije za upis tokom proleća 2017. godine. Ponuđeno je ukupno pet programa i to tri za master studije iz oblasti javnih politika, razvojne politike i...

Obaveštavamo vas da KDI Škola za javne politike i upravu iz Koreje obezbeđuje potpune i delimične stipendije za kandidate iz Srbije za upis tokom proleća 2017. godine. Ponuđeno je ukupno pet programa i to tri za master studije iz oblasti javnih politika, razvojne politike i...

Skip to content