Obaveštenja

Povodom često postavljenog pitanja da li Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (Zakon o maksimumu) primorava na penzionisanje svih onih koji u ovoj godini ispunjavaju uslove za penziju, a naročito žena, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave želi da saopšti sledeće: Zakon...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je počelo sa objavljivanjem radnih verzija kataloga radnih mesta u javnom sektoru, na čijim izradama su bila angažovana resorna ministarstva. Svi zainteresovani imaju priliku da pronađu i provere opis svog i svih drugih radnih mesta kao i zahtevane uslove u...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave oglašava javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave - Šef odseka za sprovođenje reforme javne uprave i stručno usavršavanje, Sektor za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, u zvanju viši savetnik. Tekst izveštaja...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uskoro će predložiti Vladi Republike Srbije Nacrt zakona o opštem upravnom postupku, koji će stvoriti osnov da državna administracija postane pravi servis građana i privredi. A šta on konkretno donosi privrednicima, pogledajte u brošuri, koju možete preuzeti ovde.   ...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pripremilo je Stručno-metodološka objašnjenja za pripremu kontrolnih lista za inspekcijski nadzor, čija je svrha pomoć inspekcijama u pripremi kontrolnih lista koje spadaju među ključne dokumente kojima se izvršava Zakon o inspekcijskom nadzoru (“Službeni glasnik RS”, br.36/15). Takođe, Ministarstvo je...

Povodom spekulacija u javnosti da odredbe Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru dovode do prinudnog penzionisanja po ispunjavanju uslova za starosnu penziju i narušavanja, naročito procese nastave, želimo da obavestimo javnost da Zakon ima dva cilja: 1) da se spreči da se...

Služba za upravljanje kadrovima oglašava interni konkurs za popunjavanje položaja u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Reč je o položaju iz treće grupe – Pomoćnik ministra – Rukovodilac Sektora za ljudska i manjinska prava, registre i matične knjige. Rok za podnošenje prijave ističe 1....

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave predstavlja prvi šestomesečni izveštaj o realizovanim aktivnostima koje su predviđene Akcionim planom za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji, za period 2015−2017. („Službeni glasnik RS”, br. 31/15.) Izveštaj biti konačan tek nakon što bude razmotren na svim...

Skip to content