Dobra uprava

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprava održava seriju konsultativnih sastanaka sa predstavnicima organizacija civilnog društva u cilju kreiranja četvrtog akcionog plana za sprovođenje aktivnosti u okviru Partnerstva za otvorenu upravu. Ove konsultacije održavaju se u cilju obezbeđivanja što šireg konsultativnog procesa i uključivanja svih zainteresovanih organizacija...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pokrenulo je danas javnu raspravu o Predlogu programa razvoja elektronske uprave 2019-2020 čime će se doprineti daljem razvoju eServisa i većem korišćenju eUprave u radu zaposlenih. „Upravi kakvoj težimo, kakvu građani zaslužuju, potrebno je da u svoje razvojne politike ugrađujemo...

U skladu sa članom 42. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16, 95/18-autentično tumačenje), a radi uspostavljanja jedinstvenih upravnih mesta u jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama, Republika Srbija MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE raspisuje JAVNI POZIV za prijavu jedinica lokalne samouprave i gradskih opština za...

Ministar državne uprave i lokalne samouprave doneo je 8. avgusta 2019. godine Pravilnik o načinu na koji organi vrše uvid, pribavljaju, obrađuju i ustupaju, odnosno dostavljaju podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija iz registara u elektronskom obliku, a koji su neophodni za...

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić doneo je Pravilnik o smernicima dobre prakse za ostvarivanje učešća javnosti u pripremi nacrta zakona i drugih propisa i akata. Obaveza sprovođenja konsultacija predstavlja novinu koju je doneo izmenjen Zakon o državnoj upravi i koja se odnosi na...

Na današnjoj 26. sednici Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor zvanično je obeležen i početak rada svih inspekcija u novom informacionom sistemu eInspektor, a najavljeni su i nova zapošljavanja, veća plata inspektora i jedinstveni kontakt centar za inspektore. [caption id="attachment_13774" align="alignleft" width="300"] Predsednica Vlade Ana Brnabić na...

Skip to content