Dobra uprava

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave predstavilo je danas Nacrt izmena i dopuna Zakona o inspekcijskim nadzoru sa ciljem da dodatno unapredi efikasnost inspekcija, a odgovorna privreda rastereti troškova koje nameću suvišne kontrole. „Izmene i dopune Zakona o inspekcijskom nadzoru koje predlažemo nadogradnja su postojećh zakonska...

U skladu sa članom 42. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16), a radi uspostavljanja jedinstvenih upravnih mesta u jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama, Republika Srbija  MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE -Komisija za evaluaciju prijava za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta u jedinicama lokalne...

Ministar državne uprave uprave i lokalne samouprave Branko Ružić govorio je sinoć na konferenciji „Digidemos“, koja je okupila eksperte iz oblasti digitalizacije iz Srbije i Estonije. „Moderne tehnologije su duboko u životima svakog od nas. Svakodnevno ih koristimo kada plaćamo i kupujemo bezgotovinski preko interneta, koristimo...

Građanske inicijative u ime konzorcijuma organizacija civilnog društva, a u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave,, pozivaju Vas na drugi u seriji konsultativnih sastanaka povodom izrade Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2018 – 2020....

Skip to content