Prava i slobode

Državni sekretar Ivan Bošnjak razgovarao je u Požarevcu sa predstavnicima Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine o radu Nacionalnog saveta i uslovima za ostvarivanje prava manjina u Srbiji. Državni sekretar je izrazio zadovoljstvo što je nakon izbora obezbeđen kontunuitet u radu i rukovođenju Nacionalnim savetom Vlaha. Predstavnici Nacionalnog...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i Stalnom konferencijom gradova i opština poziva zainteresovane predstavnike/ce državnih organa, jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva da prisustvuju 19. novembra 2018. godine, okruglom stolu na...

Na današnjoj konferenciji „Postignuća Srbije u borbi protiv apatridije i napredni koraci“, u organizaciji Predstavništva UNHCR u Srbiji, ministar Branko Ružić rekao je da je Srbija našla modalitet kako da se sa tim problemom nosi, pa i da postane primer dobre prakse i van prostora...

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić 19. oktobra 2018. godine u ponoć doneo je Rešenje o zaključenju Posebnog biračkog spiska nacionalnih manjina. Ovim rešenjem utvrđeno je da je u Poseban birački spisak na dan 19. oktobar 2018. godine upisano ukupno 507.183 birača. Od tog broja...

Skip to content