Centraalizovana javna nabavka BROJ 7/2020 – NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA – RAČUNARA, ŠTAMPAČA I KOMUNIKACIONE OPREME (SAMO ZA OPREMU KOJA NIJE BILA PREDMET CJN U 2019. GODINI ILI JE NABAVLJENA U 2019. GODINI)

Skip to content