Centralizovana javna nabavka broj 3/2018 – Usluge osiguranja imovine

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15),

NARUČILAC

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
11000 Beograd, Birčaninova 6

objavljuje

OBAVEŠTENJA O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA
u otvorenom postupku centralizovane javne nabavke broj 3/2018 – Usluge osiguranja imovine

 

10.9.2018. – Obaveštenje o zaključenju ugovora za centralizovanu javnu nabavku broj 3/2018 – Partija 14-Osiguranje opreme od požara i drugih osnovnih rizika, loma, krađe i izliva vode iz instalacija, bez učešća u šteti

11.9.2019. – Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku broj 3/2018 – Partija 14-Osiguranje opreme od požara i drugih osnovnih rizika, loma, krađe i izliva vode iz instalacija, bez učešća u štetiSkip to content