Centralizovana javna nabavka broj 4/2017 – Nabavka kancelarijskog materijala

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15),

NARUČILAC

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

11000 Beograd, Birčaninova 6

objavljuje

OBAVEŠTENJA O ZAKLJUČENIM UGOVORIM

u otvorenom postupku javne nabavke broj 4/2017 – Nabavka kancelarijskog materijala

15.8.2018 – Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku broj 4/2017 –  partija 1

20.8.2018 – Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku broj 4/2017 –  partija 3

15.8.2018. – Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku broj 4/2017 – partija 6

14.8.2018. – Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku broj 4/2017 – partija 8

20.8.2018. – Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku broj 4/2017 – partija 11

20.8.2018. – Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku broj 4/2017 – partija 10

10.8.2018. – Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku broj 4/2017 – partija 16

15.8.2018 – Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku broj 4/2017 –  partija 17

16.8.2018. – Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku broj 4/2017 – partija 4

7.8.2018 – Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku broj 4/2017 – partija 13

23.8.2018. – Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku broj 4/2017 – partija 14

28.8.2018. – Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku broj 4/2017 – partija 2

16.10.2018. – Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku broj 4/2017 – partija 7

24.10.2018. – Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku broj 4/2017 – partija 9

24.10.2018. – Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku broj 4/2017 – partija 15

30.10.2018. – Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku broj 4/2017 – partija 5

11.7.2017. – Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku broj 4/2017 – Partija 10, Obrasci

17.7.2017. – Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku broj 4/2017 – partija 13, Materijal za štampariju i knjigoveznicu

17.7.2017. – Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku broj 4/2017 – partija 6, Materijal za arhiviranje i pakovanje

23.10.2017.- Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku broj 4/2017 – partija 7, Olovke, flomasteri, markeri, gumice, rezači, korektori

18.7.2017. – Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku broj 4/2017 – partija 8, CD, USB memorije, tastature i miševi

26.7.2018.- Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku broj 4/2017 – partija 3, Kancelarijski materijal za posebne namene

26.7.2017. – Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku broj 4/2017 – partija 11, Sveske, blokovi, stikeri, rokovnici i mape

26.7.2017. – Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku broj 4/2017 – partija 17, Ostali kancelarijski materijal

31.7.2017. – Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku broj 4/2017 – partija 1, Papir za fotokopiranje A-4 80gr

1.8.2017. – Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku broj 4/2017 – partija 2, Papir za fotokopiranje A-3 80gr

1.8.2017.- Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku broj 4/2017 – partija 4, Koverte

10.8.2017. – Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku broj 4/2017 -partija 14, Spirale i folije za koričenje

18.7.2017. – Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku broj 4/2017 – partija 16, Boje za štambilje i frankir mašine, pribor za povezivanje i pečaćenjeSkip to content