Centralizovana javna nabavka broj 4/2019 – Nabavka elektronskih komunikacionih usluga –usluge prenosa putem optičkih vlakanaSkip to content