Centralizovana javna nabavka broj 8/2017 – Nabavka računarskog materjala – tonera

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik
RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15),

NARUČILAC

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
11000 Beograd, Birčaninova 6

objavljuje

OBAVEŠTENJA O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA

u otvorenom postupku centralizovane javne nabavke broj 8/2017

1.8.2017.- Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralzovanu javnu nabavku broj 8/2017 – Partija 12

24.10.2017. – Obaveštenje o zaključenom ugovoru za cenetralizovanu javnu nabavku broj 8/2017 – Partija 8Skip to content