Informacija o radu na izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Imajući u vidu da je od javne rasprave o izmena i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, kada je Nacrt zakona poslednji put objavljen, prošao određeni vremenski period, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, nastavljajući trend transparentnog i inkluzivnog postupanja, ovim putem obaveštava javnost o do sada preduzetim aktivnostima kao i predviđenim izmenama Zakona, nakon izvršenog usaglašavanja sa nadležnim organima, organizacijama i zainteresovanom javnošću.

Ministarstvo je, uvažavajući najviše međunarodne standandarde saradnje državnih organa sa civilnim sektorom, u cilju sprovođenja transparentnog postupka donošenja ovog zakona:

  • sprovelo javne onlajn konsultacije (05.02.-15.02.2018. godine) – nacrt objavljen na sajtu Ministarstva sa pozivom za elektronskim podnošenjem komentara, predloga i sugestija;
  • održalo više posebnih sastanaka sa nadležnim organima, predstavnicima civilnog društva, kao i sa Poverenikom i predstavnicima njegove službe (na inicijativu Ministarstva);
  • sprovelo javnu raspravu sa produženim vremenom trajanja (22.03.-19.04.2018. godine) – tekst Nacrta zakona bio je objavljen na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Portalu eUprava, i sva zainteresovana lica bila su u mogućnosti da komentare i mišljenja dostave elektronskim putem i poštom na adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u Beogradu;
  • organizovalo Okrugli sto, dana 27.03.2018. godine u Beogradu, na kojem su, pored predstavnika Delegacije EU, međunarodnih organizacija, predstavnika Poverenika za informacije od javnog značaja, državnih organa, učešće uzeli predstavnici preko 30 organizacija civilnog društva, narodni poslanici, predstavnici JLS, predstavnici pravosudnih organa i dr. i na kojem je vođena izuzetno živa i kvalitetna diskusija o rešenjima koje ovaj zakon treba da sadrži. Na okruglom stolu je bilo prisutno preko 120 učesnika.

Nakon održane javne rasprave, usled velikog broja dobijenih komentara za koja je analiza pokazala da se mogu grupisati oko određenog broja članova, Ministarstvo se odlučilo za organizaciju novog kruga sastanaka sa nosiocima aktivnosti, kako bi se zajednički došlo do najboljih rešenja, i nakon toga poslalo Nacrt zakona na mišljenja nadležnim organima.

S obzirom na značaj oblasti koju uređuje, tekst Nacrta zakona je poslat širokom krugu državnih organa, nezavisnih tela i institucija (ukupno 26), a istovremeno je upućen preko Ministarstva za evropske integracije i Evropskoj Komisiji.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave dobilo je sva mišljenja nadležnih organa i institucija, uključujući i mišljenje Evropske komisije, koje je izradila SIGMA, početkom 2019. godine.

Istovremeno, kako je dotadašnjem Povereniku isticao mandat Ministarstvo je smatralo opravdanim da ostavi prostora da se novi Poverenik izjasni u vezi sa Nacrtom zakona. Predlozi dodatnih izmena Zakona koje je novi poverenik, u toku septembra meseca, dostavio Ministarstvu biće predmet daljeg razmatranja, pre nego što konačni tekst Nacrt zakona bude poslat Vladi na razmatranje i odlučivanje.

Tekst Nacrta zakona rezultat je dugog procesa usaglašavanja, razmatranja i preciziranja zakonskih odredbi kako od strane ovog ministarstva, drugih ministarstava i organa državne uprave, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, tako i celog civilnog sektora. Pregled odredaba koje se menjaju možete preuzeti OVDE.

Broj učesnika u postupku pripreme izmenama i dopuna ovog propisa, kao i broj dobijenih komentara potvrđuje veliku zainteresovanost javnosti za ovaj propis, a sve preduzete aktivnosti od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave jasno pokazuju koliki značaj je Ministarstvo dalo uključivanju javnosti u postupak izrade propisa, uključujući razgovore i o najosetljivijim temama.Skip to content