Javna rasprava o Nacrtu zakona o komunalnoj miliciji

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisalo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o komunalnoj miliciji.

Javna rasprava o Nacrtu zakona održaće se od 15. februara do 6. marta 2019. godine i Ministarstvo poziva predstavnike naležih državnih organa, organa autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, akademske stručne javnosti, nevladinog sektora, kao i druge zainteresovane strane i građane da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona i da daju predloge, sugestije i komentare.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave putem elektronske pošte na adresu: lokalna.samouprava@mduls.gov.rs  ili na adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6, sa napomenom: ,,Za javnu raspravu o Nacrtu zakona komunalnoj miliciji“.

Predlozi, sugestije i komentari dostavljaju se na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta zakona.

U okviru sprovođenja javne rasprave, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, biće održan okrugli sto 28. febrara 2019. godine u Centru„Sava“  u Beogradu.

Po okončanju Javne rasprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će sačiniti izveštaj o održanoj javnoj raspravi i u roku od 15 dana od njenog okončanja isti objaviti na internet prezentaciji Ministarstva i Portalu eUprave.

Sastavni deo ovog javnog poziva je Program javne rasprave sa radnim tekstom Nacrta zakona sa obrazloženjem, koji je Zaključkom o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o odredio Odbor za pravni sistem i državne organe.

 

Preuzmite:Skip to content