Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva predstavnike državnih organa, stručnu javnost, kao i sve građane  da se upoznaju sa predlozima za izmene i dopune Uredbe o vrednovanju radne uspešnosti državnih službenika

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva predstavnike državnih organa, stručnu javnost, kao i sve građane  da se upoznaju sa predlozima za izmene i dopune Uredbe o vrednovanju radne uspešnosti državnih službenika, kao i da daju svoje komentare.

Tekst predloga izmena i dopuna Uredbe, biće postavljen na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, www.mduls.gov.rs

Učesnici u javnim konsultacijama mogu svoje predloge, sugestije i komentare dostaviti na elektronsku adresu: ljudskiresursi@mduls.gov.rs ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova br. 6, sa naznakom: „Za javne konsultacije o predlozima za izmene i dopune Uredbe o vrednovanju radne uspešnosti”.

  1. Predlog odredaba koje se menjaju i dopunjuju
  2.  Obrazloženje


Skip to content