JAVNE KONSULTACIJE u okviru procesa izrade Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2020-2022. godine

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa nadležnim organima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i organizacijama civilnog društva okupljenim u Posebnu međuministarsku radnu grupu, pripremilo je Nacrt akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2020-2022. godine.

Na samom početku procesa izrade ovog akcionog plana održano je 8 (osam) online konsultativnih sastanaka sa zainteresovanom javnošću, na kojima su učesnici iznosili predloge obaveza koje treba uvrstiti u novi Akcioni plan i diskutovali o obavezama koje su predložili članovi Posebne međuministarske radne grupe.

U skladu sa obavezama koje proizilaze iz učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu, kao i radi obezbeđivanja što šireg konsultativnog procesa i uključivanja svih zainteresovanih strana, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve zainteresovane strane da uzmu učešće u finalnim konsultacijama u procesu izrade ovog dokumenta koje će biti sprovedene u periodu od 1. do 15. decembra 2020. godine.

Komentari, sugestije i predlozi na pripremljeni Nacrt akcionog plana mogu se tokom trajanja javnih konsultacija dostaviti na propisanom obrascu, na adresu danilo.rodicc@mduls.gov.rs , uz naznaku „Konsultacije AP POU 2020-2022.“.

Više informacija o sprovođenju inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji i aktuelnom procesu izrade novog akcionog plana možete naći na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, koje koordinira učešće u ovoj inicijativi.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Dragani Brajović (dragana.brajovic@mduls.gov.rs) i Danilu Rodiću (danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs), dok u nastavku možete preuzeti:

 Skip to content