Poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o inspekcijskom nadzoru

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane, predstavnike civilnog društva i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru (u daljem tekstu: Nacrti zakona) i da daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava sprovodi se u periodu od 28. septembra do 17. oktobra 2018. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta zakona, putem elektronske pošte na adresu: dobrauprava@mduls.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6.

Tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru predstaviće se na Okruglom stolu, a o terminu i mestu održavanja, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave  će obavestiti javnost blagovremeno. Po okončanju javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave i isti objaviti na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, internet stranici Koordinacione komisije i portalu e-uprava.

Detalji poziva i prateća dokumenta nalaze se u nastavku.Skip to content