Informator o radu

Informator o radu sadrži osnovne informacije o Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, organizacionoj strukturi, nadležnostima, obavezama i ovlašćenjima, kao i opis postupanja Ministarstva u okviru nadležnosti koje ima.

U Informatoru o radu možete pronaći i informacije u vezi sa javnošću rada Ministarstva – informacije o budžetu i realizaciji budžeta, javnim nabavkama, državnoj pomoći, platama, zaradama rukovodioca i drugih zaposlenih.

Informator o radu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave sačinjen je u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Uputstvom za objavljivanje informatora o radu državnog organa.

Skip to content