Plan javnih nabavki i izveštaji

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke i Direktivom o uređenju postupka nabavki i izvšenim izmenama i dopunama Direktive o uređenju postupka nabaki u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, a u cilju transparentnosti rada priprema plan javnih nabavki za svaku budžetsku godinu, kao i kvartalne izveštaje o sprovedenim javnim nabavkama. Planovi i izveštaji sadrže i podatke o nabavkama na koje se zakon ne primenjuje.

Plan javnih nabavki za 2024. godinu

Plan javnih nabavki za 2023. godinu

Plan javnih nabavki za 2022. godinu

Plan javnih nabavki za 2021. godinu

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Izveštaji o javnim nabavkama

Skip to content