Interna revizija

Interna revizija predstavlja nezavisnu i objektivnu ocenjivačku i konsultantsku aktivnost osmišljenu da poboljša poslovanje pojedinih organizacionih delova Ministarstva. Cilj revizije je kvalitativna ocena uspostavljenih internih kontrola u smislu efektivnosti ostvarivanja strateških ciljeva Ministarstva.

 

Revizija se obavlja primenom Međunarodnih standarda profesionalne prakse interne revizije koji se odnose na: strateško i operativno planiranje, organizovanje i izvršavanje zadataka revizije. Delokrug rada interne revizije predstavlja i revizija fondova EU.

 

Ona pruža nezavisno, objektivno i stručno mišljenje o upravljanju rizicima i internim kontrolama, na način u kojima stručno meri i procenjuje efikasnost postizanja ciljeva, koji su definisani zakonima, propisima i internim aktima.

 

U skladu sa Međunarodnim standardima profesionalne prakse interne revizije doneti su akti kojima je propisan način rada, delokrug, ovlašćenja i odgovornost revizora u postupku vršenja revizija i to: Povelja interne revizije, Etički kodeks interne revizije, Strateški plan i Godišnji plan rada.

 

Povelja interne revizije Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave

Etički kodeks interne revizije Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave

Interni revizor u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave:

 

Dalibor Tričković

 dalibor.trickovic@mduls.gov.rs

011/33-45-318

Skip to content