Upravni inspektorat

MDULS-CHI_2174

Nenad Šarkoćević

direktor – glavni upravni inspektor Upravnog inspektorata

Upravna inspekcija vrši nadzor nad radom i postupanjem organa državne uprave, službi sudova, javnih tužilaštava, Republičkog javnog pravobranilaštva, službi Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade, Ustavnog suda i službi organa čije članove bira Narodna skupština, kao i organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave.

 

Upravna inspekcija kontroliše da li ovi organi rade u skladu sa  propisima kojima se uređuje državna uprava, radni odnosi u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave, opšti upravni postupak i posebni upravni postupci, izgled i upotreba grba, zastave i himne Republike Srbije, službena upotreba jezika i pisama, pečat državnih i drugih organa, birački spiskovi i matične knjige, političke stranke i udruženja i slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

 

Ona je organ uprave u sastavu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, obrazovana je  Zakonom o upravnoj inspekciji, ali ima i ispostave van sedišta Ministarstva. Više informacija u Informatoru o radu Upravnog inspektorata.

 

Direktor Upravnog inspektorata je Nenad Šarkoćević.

Upravna inspekcija u 2024. godini sprovodiće inspekcijske nadzore u skladu sa godišnjim programom rada. Godišnji program rada upravne inspekcije – Upravnog inspektorata za 2024. godinu predložio je glavni upravni inspektor, a usvojila ga Vlada 3. novembra 2023. godine. Godišnji program rada upravne inspekcije – Upravnog......

Upravna inspekcija u 2023. godini sprovodiće inspekcijske nadzore u skladu sa godišnjim programom rada. Godišnji program rada upravne inspekcije – Upravnog inspektorata za 2023. godinu predložio je glavni upravni inspektor, a usvojila ga Vlada 20. oktobra 2022. godine. Godišnji program rada upravne inspekcije – Upravnog......

Upravna inspekcija u 2022. godini sprovodiće inspekcijske nadzore u skladu sa godišnjim programom rada. Godišnji program rada upravne inspekcije – Upravnog inspektorata za 2022. godinu predložio je glavni upravni inspektor, a usvojila ga Vlada 27. oktobra 2021. godine. Upravni inspektorat, preko upravnih inspektora u 2022. godini,......

Upravna inspekcija sprovodi inspekcijski nadzor u skladu sa godišnjim programom rada. Godišnji program rada upravne inspekcije – Upravnog inspektorata za 2021. godinu predložio je glavni upravni inspektor, a usvojila ga Vlada 12. novembra 2020. godine. Upravni inspektorat, kao organ uprave u sastavu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave,......

Upravna inspekcija sprovodi inspekcijski nadzor u skladu sa godišnjim programom rada. Godišnji program rada upravne inspekcije – Upravnog inspektorata za 2020. godinu predložio je glavni upravni inspektor, a usvojila ga Vlada 24. oktobra 2019. godine. Upravni inspektorat će preko upravnih inspektora u 2020. godini nadzirati:......

Koordinaciona komisije za inspekcijski nadzor usvojila je, u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, na sednici 18. septembra 2018. godine, Kodeks ponašanja i etike isnpektora čija je primena počela od 1. januara 2019. godine.   Kodeksom ponašanja i etike inspektora utvrđuju se načela i pravila......

U Godišnjim izveštaju o radu Upravnog inspektorata prikazani su podaci o broju inspekcijskih nadzora po oblastima nadzora, podaci o broju mera za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti, nepravilnosti i nedostataka u radu, koje su predložene rukovodiocima nadziranih organa. Pogledajte: Godišnji izveštaj Upravnog inspektorata za 2023. godinu. Godišnji......

Upravna inspekcija sprovodi inspekcijski nadzor u skladu sa godišnjim programom rada. Godišnji program rada upravne inspekcije – Upravnog inspektorata za 2019. godinu predložio je glavni upravni inspektor, a usvajila ga Vlada 8. novmbra 2018. godine. Upravni inspektorat će preko upravnih inspektora u 2019. godini nadzirati:......

Zakon o inspekcijskom nadzoru propisuje da je inspekcija dužna da sačini kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, objavi ih na svojoj internet stranici i primenjuje u postupku redovnog inspekcijskog nadzora. Kontrolna lista je javno dostupan dokument koji složene i obimne zakonske obaveze prikazuje kroz......

 Dečanska 8, 11000 Beograd (adresa za poštu: Birčaninova 6, 11000 Beograd)

011/3112-631

upravni.inspektorat@mduls.gov.rs

Skip to content