Finalne konsultacije o Akcionom planu za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u od 2018. do 2020. godine

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa nadležnim organima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i organizacijama civilnog društva okupljenim u Posebnu međuministarsku radnu grupu, pripremilo je radnu verziju Nacrta akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2018. do 2020. godine.

U dosadašnjem toku procesa izrade Akcionog plana održana su tri konsultativna sastanka sa zainteresovanom javnošću, u aprilu u Beogradu i u oktobru u Nišu i Šapcu, na kojima su učesnici iznosili predloge obaveza koje treba uvrstiti u novi Akcioni plan i diskutovali o obavezama koje su predložili članovi Posebne međuministarske radne grupe.

U skladu sa obavezama koje proizilaze iz učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu, kao i radi obezbeđivanja što šireg konsultativnog procesa i uključivanja svih zainteresovanih stana, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom najavljuju finalne konsultacije u procesu izrade ovog dokumenta koje će biti sprovedene u periodu od 27. novembra do 11. decembra 2018. godine.

U cilju blagovremene pripreme za učešće u konsultacijama u nastavku možete preuzeti i upoznati se sa pripremljenom radnom verzijom Nacrta akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2018. do 2020. godine.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom će, u skladu sa navedenim rokovima, objaviti javni poziv za učešće u konsultacijama sa detaljnim informacijama o vremenu i mestu održavanja konsultativnih sastanaka i drugim načinima za dostavljanje komentara.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Dragani Brajović iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na e-mail adresu dragana.brajovic@mduls.gov.rs ili putem telefona na 011/26-46-964, odnosno Rodić Danilu iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom na e-mail danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs ili putem telefona na broj 011/311-38-59.

Pogledajte Nacrt Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2018. do 2020. godineSkip to content