GODIŠNJI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE REFORME JAVNE UPRAVE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave predstavlja godišnji izveštaj o realizovanim aktivnostima koje su predviđene Akcionim planom za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji, za period 2015−2017. („Službeni glasnik RS”, br. 31/15.) Izveštaj biti konačan tek nakon što bude razmotren na svim strukturama za koordinaciju, praćenje, izveštavanje i evaluaciju procesa sprovođenja reforme javne uprave: Međuministarskoj projektnoj grupi, Kolegijumu državnih sekretara i Savetu za reformu javne uprave.

Tekst izveštaja možete preuzeti ispod.

  • Godišnji izveštaj o realizovanim aktivnostima koje su predviđene Akcionim planom za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji, za period 2015−2017


Skip to content