Integrisano upravljanje ljudskim resursima u javnoj upravi Republike Srbije

Projekat finansira Evropska unija u ukupnoj vrednosti projekta od 1.500.000 evra, iz IPA 2021 sredstava. Glavni korisnik projekta je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Služba za upravljanje kadrovima.

Period realizacije: 2023 – 2025

Realizator: Konzorcijum koji predvodi CPM Consulting International

Projekat, koji se sastoji od dve glavne komponente, ima za cilj da pruži podršku primeni Zakona o državnim službenicima i drugih relevantnih zakona, sa posebnim osvrtom na promene uzrokovane novim okvirom kompetencija koje će uticati na sve aspekte novog sistema upravljanja ljudskim resursima. Kroz ovaj projekat će se omogućiti ocena primene relevantnih zakona iz ove oblasti, kao i stepena promena koje su nastale i njihove ravnomerne implementacije u celom državno-službeničkom sistemu. Projekat predviđa izradu metodologije i seta indikatora za praćenje napretka u svakoj funkciji upravljanja ljudskim resursima, kao i stvaranje veza između ključnih elemenata funkcije upravljanja ljudskim resursima. Prikupljene informacije će dodatno unaprediti sistem iz ove oblasti. Drugi deo projektnog predloga stavlja fokus na razvoj karijernih modela kao i na kreiranju novih i poboljšanih rešenja za upravljanje ljudskim resursima. Kroz predloge za uvođenje modaliteta upravljanja karijerom biće uključen i niz savremenih instrumenata na institucionalnom i individualnom nivou. Skup različitih modaliteta i instrumenata za napredovanje u karijeri doprineće motivaciji državnih službenika, povećanju efikasnosti, kao i promociji državne uprave kao poslodavca, i  doprineće politici zadržavanja kadrova imajući u vidu odliv kadrova koji je trenutno prisutan u određenim vrstama poslova.Skip to content