Interni konkurs za popunjavanje položaja

Služba za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije oglašava interni konkurs za popunjavanje položaja u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave za položaj „Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za ljudska i manjinska prava i slobode u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave – položaj u trećoj grupi  1” i položaj „Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za matične knjige i registre u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave – položaj u trećoj grupi 1“ .

Rok za podnošenje prijave na interni konkurs za popunjavanje položaja je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana kada je interni konkurs oglašen. Rok počinje da teče od 28.04.2017. godine i ističe 08.05.2017. godine.

Tekst oglasa možete pogledati na linku ispod.

http://suk.gov.rs/sr/zaposljavanje/konkurs_sadrzaj.dot?tabela=oglasi2010&godina=2017&id_oglasa=1156Skip to content