Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o dopunama Zakona o pečatu državnih i drugih organa

Odbor za pravni sistem i državne organe, na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, doneo je sledeći zaključak:

– Zaključak 05 broj: 011-483/2021 od 20. januara 2021. godine, kojim je određeno sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o dopunama Zakona o pečatu državnih i drugih organa.

Javna rasprava o navedenom nacrtu zakona, sprovedena je od 21. januara do  9. februara 2021. godine.

Program javne rasprave o Nacrtu zakona objavljen je na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave http://mduls.gov.rs/obavestenja/javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-dopunama-zakona-o-pecatu-drzavnih-i-drugih-organa/  i portalu e- uprave, sa pozivom svim subjektima zainteresovanim za pitanje primene kvalifikovanog elektronskog pečata u skladu sa Zakonom o pečatu državnih i drugih organa, da daju primedbe, predloge i sugestije radi unapređenja teksta Nacrta zakona  na e-mail adresu: tatjana.cabak@mduls.gov.rs i irena.otasevic@mduls.gov.rs. ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6.

U toku trajanja javne rasprave nije bilo dostavljenih primedaba, predloga i sugestija na tekst Nacrta zakona.

U Beogradu, 18. februara 2021. godine

•Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o dopunama Zakona o pečatu državnih i drugih organaSkip to content