Izveštaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sprovelo je u periodu od 28. septembra do 17. oktobra 2018. godine javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru.

Program javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru, sa nacrtom ovog zakona i prilozima utvrđenim Poslovnikom Vlade, objavljeni su na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, portalu e-uprava i Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor sa pozivom svim zainteresovanim stranama da u toku trajanja javne rasprave dostave svoje komentare, predloge i sugestije za unapređenje teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru, na elektronsku adresu: dobrauprava@mduls.gov.rs ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6.

Tokom javne rasprave održan je okrugli sto pod nazivom „Nova rešenja za unapređenje Zakona o inspekcijskom nadzoru“, 16. oktobra 2018. oktobra u Beogradu, na kome je nova rešenja iz Nacrta zakona predstavio ministar državne uprave i lokalne samouprave, podržao Ambasador Norveške a prezentaciju održala pomoćnica ministra, Sektor za razvoj dobre uprave,  uz prisustvo medija.

Učesnici u javnoj raspravi bili su predstavnici državnih organa,  republičkih inspekcija i inspekcija jedinica lokalne samouprave, stručna udruženja, udruženja građana, nevladine organizacije i pojedinci. Komentari, predlozi i sugestije koji su u toku trajanja javne rasprave dostavljeni Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave uzeti su u razmatranje, kako bi predlozi koji su u duhu koncepta na kome se zakon zasniva i usmereni na poboljšanje predloženog teksta, bili prihvaćeni i uneti u tekst Nacrta zakona.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sačinilo je Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru.

 Skip to content