Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, kao i da daju svoje predloge, sugestije, inicijative i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina sprovodi se u periodu od 8. do 28. decembra 2016. godine.

Učesnici u javnoj raspravi mogu svoje predloge, sugestije, inicijative i komentare da dostavljaju Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, na e-mail: ljiljana.bekcic@mduls.gov.rs ili na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6, sa napomenom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina“.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

JAVNI POZIV

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT ZAKONA

ZAKLJUČAK O SPROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINASkip to content