JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ODREĐIVANJU MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

U skladu sa Zaključkom Odbora za pravni sistem i državne organe Vlade Republike Srbije, odobrava se sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. Predviđeno je da javna rasprava traje do 4. juna 2015. godine.

Učešće u javnoj raspravi mogu uzeti predstavnici državnih organa, organa državne uprave, jedinica lokalne samouprave, javnih službi, nevladinog sektora i drugih zainteresovanih strana.

Zaključak i program javne raprave

Tekst Nacrta zakona

ObrazloženjeSkip to content