JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

U skladu sa Zaključkom Odbora za pravni sistem i državne organe Vlade Republike Srbije, odobrava se sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o opštem upravnom postupku. Predviđeno je da javna rasprava traje do 26. juna 2015. godine.

Učešće u javnoj raspravi mogu uzeti predstavnici državnih organa, organa državne uprave, jedinica lokalne samouprave, javnih službi, nevladinog sektora i drugih zainteresovanih strana.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave putem elektronske pošte na adresu: sofija.milenkovic@mduls.gov.rs ili na adresu Ministarstva, Beograd, Birčaninova 6, sa napomenom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o opštem upravnom postupku“.

Tekst Nacrta zakona sa obrazloženjem možete preuzeti ovde.

Zaključak i program javne raprave možete preuzeti ovde.Skip to content