Javna rasprava o nacrtu zakona o platama zaposlenih u AP i JLS

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o platama zaposlenih u organima, organizacijama i službama autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, kao i da daju svoje komentare.

Javna rasprava o Nacrta zakona o platama zaposlenih u organima, organizacijama i službama autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, sprovodi se u periodu od 17. novembra do 7. decembra 2016. godine.

Učesnici u javnoj raspravi mogu svoje primedbe predloge i sugestije dostavljati na elektronsku adresu sistemplata@mduls.gov.rs ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova br. 6, sa naznakom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o platama zaposlenih u organima, organizacijama i službama autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave”.

Po okončanju postupka javne rasprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samoupave, sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

JAVNI POZIV

NACRT ZAKONA O PLATAMA ZAPOSLENIH U AP I JLS SA OBRAZLOŽENJEM

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

ZAKLJUČAK O SPROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SISTEMU PLATASkip to content