JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ZAŠTITNIKU GRAĐANA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u skladu sa članom 77. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18, 30/18 – dr. zakon i 47/18) i Zaključkom Odbora za pravni sistem i državne organe Vlade Republike Srbije 05 Broj: 011-3900/2021 od 27. aprila 2021. godine, poziva predstavnike državnih organa, organa autonomne pokrajine i organa jedinica lokalne samouprave, predstavnike akademske i stručne javnosti i druga zainteresovana lica, da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o Zaštitniku građana i da daju svoje predloge, primedbe i sugestije.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o Zaštitniku građana sprovodi se u periodu od 28. aprila do 18. maja 2021. godine.

Učesnici u javnoj raspravi mogu svoje primedbe, predloge i sugestije dostavljati poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova broj 6, sa naznakom: „Nacrt zakona o Zaštitniku građana” ili elektronskim putem na adresu: javnarasprava.zzg@mduls.gov.rs

Po okončanju postupka javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave analiziraće sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti i objaviti izveštaj o održanoj javnoj raspravi na veb prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Portalu eUprave, u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave.

Preuzmite:

Zaključak Odbora za pravni sistem i državne organe Vlade Republike Srbije 05 Broj: 011-3900/2021 od 27. aprila 2021. godine

Program javne rasprave o tekstu Nacrta zakona o Zaštitniku građana

Nacrt zakona o Zaštitniku građana

Obrazloženje Nacrta zakona o Zaštitniku građana

Obrazac za primedbe, predloge i sugestije na Nacrt zakona o Zaštitniku građanaSkip to content