JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PLANA UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM I DRUŠTVOM ZA PROJEKAT „IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA TRŽNICE ZATVORENE PIJACE NA KP. BR. 1152/2 KO KOCELJEVA VAROŠICA, OPŠTINA KOCELJEVA“

Na osnovu Finansijskog ugovora „Partnerstvo za lokalni razvoj“ potpisanog između Republike Srbije i Evropske investicione banke dana 15. aprila 2019. godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao Promoter ovog projekta, podržava poboljšanje kvaliteta pružanja usluga na lokalnom nivou putem rekonstrukcije postojeće infrastrukture u odabranim jedinicama lokalne samouprave. U sklopu realizacije projekta, a u skladu sa zahtevima „Ekoloških i socijalnih standarda“ Evropske investicione banke, izrađen je Nacrt Plana upravljanja životnom sredinom i društvom za projekat „Izgradnja poslovnog objekta tržnice zatvorene pijace na kp. br. 1152/2 KO Koceljeva varošica, Opština Koceljeva“, koji se realizuje na osnovu navedenog Finansijskog ugovora.

 

Postupak javnih konsultacija o Nacrtu Plana upravljanja životnom sredinom i društvom za projekat „Izgradnja poslovnog objekta tržnice zatvorene pijace na kp. br. 1152/2 KO Koceljeva varošica, Opština Koceljeva“ će biti sproveden u periodu od 25. januara 2022. godine do 09. februara 2022. godine. Poziv za sve zainteresovane građane i stručnu javnost, Nacrt Plana upravljanja životnom sredinom i društvom i Obrazac za dostavljanje sugestija su dostupni za uvid i preuzimanje na internet stranici Opštine Koceljeva – www.koceljeva.gov.rsSkip to content