JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PLANA UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM I DRUŠTVOM ZA PROJEKAT „IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI FASADE I ZAMENI FASADNE BRAVARIJE NA OBJEKTU OPŠTINSKE BIBLIOTEKE NA KP. BR. 90/7 KO VARVARIN VAROŠ U VARVARINU“

Na osnovu Finansijskog ugovora „Partnerstvo za lokalni razvoj“ potpisanog između Republike Srbije i Evropske investicione banke dana 15. aprila 2019. godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao Promoter ovog projekta, podržava poboljšanje kvaliteta pružanja usluga na lokalnom nivou putem rekonstrukcije postojeće infrastrukture u odabranim jedinicama lokalne samouprave. U sklopu realizacije projekta, a u skladu sa zahtevima „Ekoloških i socijalnih standarda“ Evropske investicione banke, izrađen je Nacrt Plana upravljanja životnom sredinom i društvom za projekat „Izvođenje radova na rekonstrukciji fasade i zameni fasadne bravarije na objektu Opštinske biblioteke na kp. br. 90/7 KO Varvarin varoš u Varvarinu“, koji se realizuje na osnovu navedenog Finansijskog ugovora.

Postupak javnih konsultacija o Nacrtu Plana upravljanja životnom sredinom i društvom za projekat „Izvođenje radova na rekonstrukciji fasade i zameni fasadne bravarije na objektu Opštinske biblioteke na kp. br. 90/7 KO Varvarin varoš u Varvarinu“ će biti sproveden u periodu od 10. decembra 2021. godine do 25. decembra 2021. godine. Poziv za sve zainteresovane građane i stručnu javnost, Nacrt Plana upravljanja životnom sredinom i društvom i Obrazac za dostavljanje sugestija su dostupni za uvid i preuzimanje na internet stranici Opštine Varvarin – www.varvarin.ls.gov.rsSkip to content