JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PLANA UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM I DRUŠTVOM ZA PROJEKAT „REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE ZADRUŽNOG DOMA U SUVOJNICI, NA K.P. BR.1510 KO SUVOJNICA“

Na osnovu Finansijskog ugovora „Partnerstvo za lokalni razvoj“ potpisanog između Republike Srbije i Evropske investicione banke dana 15. aprila 2019. godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao Promoter ovog projekta, podržava poboljšanje kvaliteta pružanja usluga na lokalnom nivou putem rekonstrukcije postojeće infrastrukture u odabranim jedinicama lokalne samouprave. U sklopu realizacije projekta, a u skladu sa zahtevima „Ekoloških i socijalnih standarda“ Evropske investicione banke, izrađen je Nacrt Plana upravljanja životnom sredinom i društvom za projekat „Rekonstrukcije i dogradnje Zadružnog doma u Suvojnici, na k.p. br.1510 K.O. Suvojnica“, koji se realizuje na osnovu navedenog Finansijskog ugovora.

 

Postupak javnih konsultacija o Nacrtu Plana upravljanja životnom sredinom i društvom za projekat „Rekonstrukcije i dogradnje Zadružnog doma u Suvojnici, na k.p. br.1510 K.O. Suvojnica“ će biti sproveden u periodu od 12. februara 2021. godine do 27. februara 2021. godine. Poziv za sve zainteresovane građane i stručnu javnost, Nacrt Plana upravljanja životnom sredinom i društvom, prezentacija sa ključnim elementima Nacrta Plana i Obrazac za dostavljanje sugestija su dostupni za uvid i preuzimanje na internet stranici Opštine Surdulica – www.surdulica.org.Skip to content