JAVNI POZIV: PAKETI PODRŠKE ZA UNAPREĐENJE FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

Savet Evrope raspisuje javni poziv opštinskim i gradskim upravama za podnošenje prijava za realizaciju paketa podrške za unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima u skladu sa Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

Poziv se objavljuje u okviru projekta “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi” koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Savet Evrope u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština.

Pravo na učešće u pozivu imaju svi zainteresovani gradovi, opštine i gradske opštine.

Rok za dostavljanje prijava je 20. oktobar 2016. godine.

Dodatne informacije zainteresovanim podnosiocima biće dostupne svakog radnog dana od strane projektnog tima Saveta Evrope počev od dana raspisivanja poziva, zaključno sa 13. oktobrom 2016. godine, elektronskom poštom na lsg.serbia@coe.int.

Dokumentaciju i uputstva za prijavljivanje možete preuzeti ovde.Skip to content