Javni poziv za davanje komenatara na konačni Izveštaj – samoprocena o implementaciji AP za sprovođenje inicijative partnerstvo za otvorenu upravu u RS za 2016. i 2017. godinu

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije upućuje

 

JAVNI POZIV

za davanje komenatara na Konačni izveštaj – samoprocenu o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu

 

Inicijativa Partnerstvo za otvorenu upravu pokrenuta je 2011. godine sa idejom obezbeđivanja podrške zemljama učesnicama u izgradnji otvorene, transparentne i odgovorne uprave, orijentisane prema građanima. Republika Srbija pristupila je ovoj inicijativi 2012. godine sa ciljem da se osiguraju obaveze Vlade prema građanima u smislu promovisanja transparentnosti, osnaživanja građana, borbe protiv korupcije i korišćenja novih tehnologija u jačanju kapaciteta i efikasnosti javne uprave. Učešće u ovoj inicijativi Republika Srbija smatra dobrim putem za sprovođenje opšteg cilja reforme javne uprave u Republici Srbiji koji podrazumeva obezbeđenje visokog kvaliteta usluga građanima i privrednim subjektima i stvaranje takve javne uprave koja će značajno doprineti ekonomskoj stabilnosti i povećanju životnog standarda građana.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, poziva zainteresovanu javnost da u periodu od 25. oktobra do 8. novembra 2018. godine uputi svoje predloge, komentare i sugestije na Konačni izveštaj – samoprocenu o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu (u nastavku: Izveštaj) i time doprinese kvalitetu teksta ovog dokumenta.

Izveštaj je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (http://www.mduls.gov.rs/partnerstvo-otv-upravu-2017.php) i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije (www.civilnodrustvo.gov.rs), a može se preuzeti i ovde.

Predlozi, komentari i sugestije mogu se dostaviti elektronskom poštom, putem Obrasca za dostavljanje komentara, na i-mejl adresu: dragana.brajovic@mduls.gov.rs, najkasnije do četvrtka, 8. novembra 2018. godine. Obrazac za dostavljanje komentara može se preuzeti ovde.

Obrazac za dostavljanje komentara

Nacrt izveštaja

 Skip to content