JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE KOMENTARA NA Izveštaj o rezultatima implementacije Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu za period od 2020-2022. godine

U okviru procesa praćenja učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu, Nezavisni mehanizam za izveštavanje objavio je Izveštaj o rezultatima implementacije Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu za period od 2020-2022. godine, otpočevši na taj način proces javnih konsultacija o ovom dokumentu.

Kao organ državne uprave koji koordinira nacionalne aktivnosti u okviru ove inicijative, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva zainteresovanu javnost da dostavi svoje komentare na pripremljeni dokument najkasnije do 9. juna 2023. godine.

Izveštaj je dostupan na srpskom i engleskom jeziku, na adresi Serbia_Results-Report_2020-2022_SR_for-public-comment.pdf (civicomment.org), dok se akcioni plan na koji se Izveštaj odnosi može naći na https://www.opengovpartnership.org/documents/serbia-action-plan-2020-2022/Skip to content